تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه مکتب ، سایتی برای فروش انواع جزوات آموزشی ، مقاله های دانشگاهی ، پاور پوینت های آموزشی ، خلاصه دروس مختلف ، اقدام پژوهی و ... با قیمت مناسب.


دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 157
 • بازدید دیروز : 287
 • بازدید کل : 1773626

روش تدریس کاوشگری


روش تدریس کاوشگری

تدریس به روش کاوشگری

 

جهت دانلود پاورپوینت آماده روش تدریس کاوشگری کلیک کنید

یکی دیگر از روش های تدریس نوین روش تدریس کاوشگری میباشد.رویکرد مکاشفه ای بر تلاش و سخت کوشی مبتنی است. یعنی معلم به طورمستقیم پاسخ نمی دهد، بلکه کوششی دو جانبه، سبب رسیدن به حقایق می شود. روش های اکتشافی همواره باید با تقویت کننده های مناسب همراه باشند. در غیر این صورت،فراگیران از دامنه فعالیت خودداری خواهند کرد و باید برای آنان تفهیم شود که مستقیما به آنها کمکی نخواهد شد و اگر تلاش نکنند به هدف نخواهند رسید

هدف:

دراین الگو جستجوی مفاهیم کاملا به عهده دانش آموزان گذاشته می شود ومعلم بافراهم آوردن زمینه، فرایند تدریس را به گونه ای هدایت می کند که فراگیرندگان مفهوم مورد نظررا کشف کنند وراهنمایی های معلم، براساس فعالیت هایفراگیرندگان و محتوای آموزش، متفاوت است بنابراین هدف نهایی این الگو پرورش فعالیت های ذهنی و مهارت های فرایندی دانش آموزان است.

کاوشگریایده پیچیده ای است به معنای بسیاری از چیزها ،برای بسیاری از افراد ،در بسیاریاز موقعیت ها . کاوشگری پرسیدن سوالاتی است ،اما نه هر سوالی ؛ بلکه سوالات خوب .سوالاتی که د ر دسترس هستند، سوالاتیکه می توانند جواب های ناقص یا کامل داشته باشند و سوالاتی که به آزمونهاومطالعاتیمعنادارمیانجامند. کاوشگری هنر و دانشپرسیدن و پاسخ دادن به سوالاتاست که مستلزم مشاهده و اندازه گیری ، فرضیه سازی ،تفسیر،مدل سازیومدل آزماییاست .اینکاربهتجربه ،تامل شناخت نقاط قوت و ضعفروشهایخاصخودبستگیدارد. درحینکاوشگریمعلممیتواندبه طرح سوالی بپردازد یا دانش آموزان را وادار نماید تا سوالات خودشان را مطرح کنند. اینسوالاتاغلب بازهستندو فرصتیدر اختیار دانش آموزان قرارمیدهد تا بررسیهای خود را هدایت کنند و پاسخ هایشان را (نه فقط یک پاسخ درست ) خودشان بیابند و به احتمال زیاد با سوالات بیشتری روبه رو شوند.

کاوشگری ،کاری است که عالمان انجام می دهند.این کار معمولا به صورت رسمی و نظام مندانجام می شود و در این فرآیند در پیکره کلی اطلاعات که دانش نامیده می شود ،سهیم می گردد.

 

کاوشگری ،مستلزم تلفیق رشته های چند گانه است .دانش آموزان هنگام بررسی و مطالعه ،سوالاتی را خواهند پرسید که شامل علوم تجربی ،ریاضیات ، مطالعات اجتماعی ،هنرهای زبانی و مهارت های فنی و هنری است .

کاوشگری ، مستلزم ارتباط است . دانش آموزان باید سوالات منسجم و معنادار طرح کنند و نتایجرا به صورت شفاهی یا کتبی گزارش نمایند و بدین طریق است که آنها به یکدیگر یاد می دهند و از یکدیگر یاد می گیرند.

کاوشگری به معلمان امکان می دهد که درباره دانش آموزان خود اطلاعاتی داشته باشند و بدانند که آنها چه کسانی هستند چه می دانند ،چگونه فکرشان را به کار می اندازند.این بینش ها معلمان را قادر می سازد که دانش آموزان را در کسب علم یاری نمایند.

هنگام کاوشگری معلمان باید مراقب باشند،کثرت رهنمودها و سوالات و پاسخ ها،کل یادگیری را از فرآیند کاوشگری خارج می سازد و به همه آنها جنبه سرگرمی می دهد .

 

کاوشگری و مهارت های تدریس

کاوشگری ،فرصت هایی برای معلمان فراهم می کند که بدانند چگونه ذهن های دانش آموزانکار می کنند.این بینش ها بعدها می تواند برای ایجاد شرایط مناسب یادگیری مورد استفادهمعلمان قرار گیرد و زمینه کسب علم را برای دانش آموزان فراهم آورد.برخی از مهارت هاییکه معلمان هنگام استفاده از کاوشگری یاد می گیرند عبارتند از : بدانیم چگونه

1-زمینه تشویق دانش آموزان را فراهم کنیم.

2-به یک دانش آموز خاص چه رهنمودهایی ارایه کنیم.

3-پاسخ را فاش نکنیم.

4-رفتارهای دانش آموز را از روی چالش هایی که با آنها روبه روست بخوانیم و برای توصیف رفتارهایش موقعیت های یادگیری معنا داری را طراحی کنیم .

5-به دانش آموزان کمک کنیم تا در حل مسایل با یکدیگر همکاری نمایند.

6-مشاهدات ،فرضیات یا تجربیات معنا دار می شوند.

7-از اشتباهات به طور سودمند استفاده کنیم.

8-دانش آموزان را راهنمایی کنیم تا بدانند که کنترل بررسی ها و مطالعات به معنای از دست دادن کنترل کلاس نیست.

 

مراحل اجرای الگوی تدریس کاوشگری

 

1-مواجه کردن فراگیران بامسأله

در این مرحله معلم شرایطی را به وجود می آورد تا سؤالات زیادی در ذهن دانش آموزان ایجاد شود مثلا؟ انجام یک آزمایش یا نشان دادن یک پدیده یا تصویر و یا حتی بیان یک داستان می تواند شرایط خوبی را در این مرحله ایجاد کند. (در این مرحله معلم می تواند از دانش آموزان نیز برای ایجاد شرایط مناسب استفاده کند .مثال: طراحی آزمایش می تواند به صورت زیر باشد:

- یک ظرف پر از ماسه نرم

- دو یا چندگلوله با جرم های متفاوت

یک گلوله را از ارتفاع های مختلف از بالای ظرف ماسه رها کنید.

این عمل را با گلوله هایی با جرم های متفاوت از یک ارتفاع معین تکرار کنید.

 

 

2-گردآوری اطلاعات

در مرحله قبل پرسش های زیادی در ذهن دانش آموزان شکل گرفته است در این مرحله دانش آموزان با هم گروه های خود بحث می کنند و با مراجعه به کتاب درسی و منابع اطلاعاتی دیگر سعی می کنند به پرسش های مطرح شده پاسخ داده و برای هر یک دلیلی ارائه دهند. در این مرحله دانش آموزان می توانندسؤالات بیشتری را طرح کنند و پاسخ آنها را بیابند. دانش آموزان می توانند جدولی برای تحلیل پرسش های مطرح شده و سؤالاتی که خود طرح کرده اند تهیه نمایند.

 

3-سازماندهی اطلاعات

در این مرحله باید دانش آموزان را برای دستیابی به مفاهیم هدایت کرد. معلم، دانش آموزان را با ارائه مثال های گوناگون در رسیدن به مفاهیم کمک می کند. این مرحله دقایق زیادی ادامه پیدا می کند تا تبادل نظر و سؤال و پاسخ های مطرح شده در کلاس، ابعاد متفاوت مفهوم را گسترش دهد. امکان دارد در این گفتگوها، بعضی از دانش آموزان مشارکت خیلی فعالی داشته باشند و دیگران، منفعل باشند.

در این خصوص، معلم با برنامه های نظارتی خویش، باید همه ی دانش آموزان را در بحث و گفتگو شریک کند. بعد از دریافت و کشف مفاهیم، دانش آموزان رابطه ها و قوانین مورد نظر و نتایج را روی تخته ثبت می کنند. این نظریات در حکم تولیدات فرآیند آموزش است.

 

4- بررسی شیوهعمل در جریان کاوشگری

فعالیت های مختلفی تا اینجا صورت گرفت (طرح سؤال-گردآوری اطلاعات، پاسخ به سؤالات، مفهوم سازی، انجام فعالیت، طراحی فعالیت(

یکی از گروه ها به طور داوطلب یا انتخابی جریان اقدامات را از اول به صورت مختصر توضیح می دهد و معلم وتوضیحات گروه را کنترل می کند.

 

 

INQUIRY METOD

الگوی کاوشگری براساس نظر ریچارد ساچمن:

 

الگوی کاوشگری که براساس نظر ریچارد ساچمن (Richard suchman ) بنا نهاده شده یکی دیگر از الگوهای خانواده اطلاعات پردازی است .تربیت کاوشگر به منزله « فرآیندی برای بررسی و تشریح پدیده های غیر معمول » تعریف می شود (جویس و ویل 1980) .تئوری ساچمن برآن است که دانش آموزان (دانشجویان ) با پی بردن به این امر که دانش بشری جنبه آزمایشی و غیر قطعی دارد و اینکه چون دانش آزمایشی ثابت نیست و ممکن است با دانش جدید جایگزین شود ، درک درستی از موضوع درسی خواهند داشت .جوهر و اساس الگوی کاوشگری آن است که دانش آموزان از طریق معلم ، کاوش علمی را بیاموزند .

نمونه متداول تدریس کاوشگری عبارت است از ارائه سؤال و موقعیتی که در آن مسئله وجود داشته باشد.

GROUP INQUIRY

الگوی کاوشگری گروهی:

از اندیشه های جان دیوئی ، هربرت تلن ، ویلیام هرد کیل پا تریک ، و گردون هولفیش و فلیپ اسمیت نشأت گرفته است .این الگو از فرآیندهای مبتنی بر آزادی و روش علمی تشکیل یافته است و معلم هنگام آموزش به شیوه کاوشگری گروهی مراحل زیر را دنبال می کند :

1-ایجاد انگیزه دانش آموزان را با یک مسئله مواجه می سازد .

2-به دانش آموزان به اندازه کافی فرصت می دهد تا پیرامون مسئله فکر کنند ، واکنش نشان دهند و اظهار نظر نمایند

3-فعالیتها را با فهمیدن مسئله و کاری که باید صورت گیرد ، گروه بندی افراد ، طرز کار گروهها ، در نظر گرفتن جا و مکان برای فعالیتهای گروهی ، تعیین و تدارک وسایل ، مواد و منابع و تعیین وقت سازمان دهی می کند .

4-گروهها مطالعات خود را انجام می دهند .

5-گروهها پیشرفت کار خود ، مراحل کار و نیازهای گروهی را گزارش می دهند و به گزارش ها گوش می دهند و به سایرین کمک می کنند .

6-در صورت لزوم کار گروهی در روزهای دیگر دنبال می شود.

 

الگوي كاوشگري علمي :

اين الگو باعث آموزش علمي به سبكهاي مشخص و آموزش مفاهيم بنيادي در دانش آموزان مي گردد . رسالت معلم در اين الگو پرورش كاوشگري , ايجاد جوي توام با همكاري و داشتن انعطاف است. اين الگو منجر به دانش علمي تعهد به كاوشگري علمي, ژرف انديشي و روح مهارت همكاري در دانش آموزان مي شود. مـراحل اين الگو عبارتند از:


۱- فراهم آوردن زمينه جستجو براي دانش
آموزان.


۲- تعيين مسئله از سوي دانش
آموزان


۳- مشخص كردن مسئله در هر جستجو توسط دانش آموزان


۴- دانش آموزان حدس در خصوص راههاي توضيح مشكل مي پردازند.

 

 

الگـــوي كاوشگـــــري علـــوم اجتماعـــــي :
اين الگو باعث درك مسائل اجتماعي, از قبيل مردم شناسي, جامعه شناسي, فرهنگ شناسي, مهارت عقلي, آموختن اطلاعات, تشكيل مفاهيم و استفاده مناسب از مفاهيم در دانش آموزان مي شود. در اين الگو معلم موقعيت كاوشگري را ايجاد و از دانش آموزان مي خواهد تا به بررسي و نتيجه گيري در مورد آن بپردازند. اين الگو در تمام سنين و دوره هاي تحصيلي به ويژه در درس علوم اجتماعي كاربرد دارد. و در نهايت باعث تقويت فهم و درك دانش آموزان در خصوص مسائل اجتماعي مي شود.

كاوشگري به شيوه حقوقي:
اين الگو براي كمك به دانش آموزان در بررسي مسايل اجتماعي از قبل عدالت , برابري, فقر, قدرت, تقويت رشد عمومي و اجتماعي آنها براي توجيه و حل اينگونه مسايل به شيوه مذاكره است. در اين الگو معلم آغازگر, كنترل كننده جو براي ايجاد يك فضاي مثبت كاري و عقلي, باز و پويا است و به فراگيران تفهيم مي كند كه يكديگر را مستقيم ارزيابي ننمايند, و به عقايد و نظرات همديگر احترام بگذارند. اين الگو بيشتر براي دوره هاي دبيرستان و دانشگاه كاربرد دارد و در نهايت باعث تقويت روحيه همدلي, قضاوت منطقي در خصوص مسائل اجتماعي تحليل مناسب مسائل روز و تقويت كار دسته جمعي در دانش آموزان مي شود. مثال: فرض كنيد بعضي از دانش آموزان با سهميه اي شدن كنكور سراسري مخالف هستند , معلم از طريق شركت سهامي فكر با دانش آموزان به بررسي اين مهم مي پردازد و در نهايت به كمك خود دانش آموزان آنها را قانع مي نمايد.

 جهت دانلود پاورپوینت آماده روش تدریس کاوشگری کلیک کنید

منابع:

1:الگوهای تدریس2004-بهرنگی

2:روشها وفنون تدریس شعبانی

3:برگرفته شده از مقاله- سایت ویکی پدیا

 

  انتشار : ۲۸ فروردین ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 3691

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

محبوب ترین ها


مطالب تصادفی

 • پاورپوینت درس دوستی - مطالعات ششم
 • دشمن شناسی و جنگ نرم از منظر نهج البلاغه
 • دانلود نرم افزار آموزش برنامه حسابداری مدارس school accounting
 • پاورپوینت توانبخشی کودکان اوتیسم
 • دانلود پاورپوینت روش تدریس توضیحی
 • مشکلات رایج املایی و راهکارهای رفع آن ها + تصاویر
 • آموزش تصویری حل جدول شگفت انگیز(سودوکو)
 • دانلود آزمون عملکردی کتبی علوم اول دبستان-درس دوم و سوم
 • دانلود نمونه سوال از فصل دوم و سوم علوم دوم ابتدایی
 • نمونه سوال جمع و تفریق اعداد دو رقمی-ریاضی دوم ابتدایی

با بهترین قیمت و مناسب ترین کیفیت از مکتب شاپ خرید کنید.توجه : فایل های فروشگاه فقط منحصرا برای این فروشگاه میباشد و فقط برای شخص دانلود کننده حلال است . استفاده دیگران از آن به هرنحوی شرعا حرام میباشد.